Upadłość konsumencka

Czy są dobre strony upadłości konsumenckiej?

Pojęcie upadłości konsumenckiej kojarzy się zdecydowanie negatywnie. W praktyce oznacza ono sytuację, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Pomimo upływających...

Zobacz
Zobacz kategorię: Upadłość konsumencka